Tugaki O Tokelau

Back
0:00 / 0:00

Tugaki O Tokelau

Episode Playlist
Tugaki O Tokelau-25-06-2020( 1:56:51)       
Episode Information

Published: 6/26/2020 3:45:48 PM
Tugaki O Tokelau-11-06-2020( 1:57:38)       
Episode Information

Published: 6/12/2020 5:42:39 PM
Tugaki O Tokelau - 29-05-2020( 1:58:42)       
Episode Information

Published: 5/30/2020 2:52:39 PM
Tugaki O Tokelau - 28-05-2020( 1:58:41)       
Episode Information

Published: 5/30/2020 2:29:26 PM

If you are interested in the Tokelau language and culture then tune into Tugaki O Tokelau, every week for news, community notices, music, and discussions in the Tokelau language. I vaiaho takitahi fakalogo ki na tala, muhika, fakaaliga, talanoaga o matakupu vakevake, alofaaga ma fautuaga. Manatua, na aoauli ote aho Tofi ite 1pm-2pm, He Tifa Ola. ite afiafi mai te 9pm-11pm ite po. Aho Falaile 10pm- kite vaelua po. Mapu mai kite Tugaki o Tokelau 106.1FM Ueligitone Access Radio.


Host: Tugaki O Tokelau
Produced By: Tugaki O Tokelau
Language: Tokelauan
Category: Ethnic Voices
Programme Website
Play Latest Episode
Podcast Link

Access Radio Wellington Website
See More Programmes From Access Radio Wellington All accessmedia.nz Programmes